Verksamhet  

För att möta dagens och framtidens behov av bandbredd i våra kommunikationsnät så används uteslutande fiberoptiska kablar. Poweroptic har den tekniska kunskapen och en lång erfarenhet inom utbyggnad av fiberaccessnät och har hjälpt några av Sveriges största nätägare.

 

Poweroptic har därför valt att specialisera sig på fasta nätverk baserade på fiberoptiska kablar men vi utför också uppdrag i kopparbaserade nätverk samt mobila nätverk.

 

Vi utför huvudsakligen konsultuppdrag men kan också utföra entreprenaduppdrag eller installationsuppdrag med hjälp av våra partners. Vi har således två verksamhetsområden, konsult och installation.

Konsult: Från vår konsultavdelning kan vi erbjuda tjänster inom projektering, nätplanering, byggledning och projektledning. Vi kan också, som oberoende part, erbjuda besiktningar och kontrollmätning med OTDR och dB instrument vid t ex felsökning eller kontroll av fiberförbindelser.  

Installation: Inom vår avdelning för installation utför vi el, tele, data och telekominstallationer i alla olika förekommande miljöer. Vi utför fibersvetsning och inmätning med OTDR och dB mätare. Poweroptic innehar ABL (Allmän Behörighet Lågspänning) för elinstallationsarbete upp till 1000V.

 

Vi vänder oss till nätägare, operatörer, kommuner, samfälligheter/byalag, entreprenörer, fastighetsägare, företag, installatörer, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.