Konsulter inom fibernät!

Poweroptic är ett företag som är verksamt inom el och tele-datakommunikation och då främst inom utbyggnad av bredbandsnät. Vi erbjuder konsulter inom byggnation av FTTx-nätverk. Poweroptic hjälper sina kunder med projektering, nätplanering, byggledning och projektledning.  

 

Vi arbetar i alla olika delar av den fiberoptiska näthierarkin som till exempel transmissionsnät, stadsnät, accessnät och fastighetsnät.

 

Vi vänder oss bland annat till nätägare, operatörer, fastighets - & bostadsbolag, samfälligheter - & byalag och entreprenörer.