Om oss 

Vi är ett företag som präglas av entreprenörskap och en personal med stor vilja att alltid erbjuda kunden den bästa lösningen utefter kundens behov och krav. Detta uppnås genom att sätt våra kunders behov i fokus och gemensamt hitta rätt teknisk lösning, samt att upprätthålla en bra kommunikation genom hela projektet för att på så sätt skapa förutsättningar för en god relation och, viktigast av allt, en nöjd slutkund.

 

Vår önskan och vårt mål är att våra kunder ska känna sig trygga med att anlita Poweroptic.Vi vill att våra kunder ska se oss som en samarbetspartner. Arbetet ska bli utfört enligt tidsplan och med hög kvalitet. För att uppnå våra egna och våra kunders högt ställda krav, arbetar vi aktivt med att utbild vår personal både intern och externt.

 

Vår grundidé är att alla i företaget ska känna att de har lika stor betydelse i det dagliga arbetet. Alla ska känna sig delaktiga i både framgångar och naturligtvis även i motgångar. På så vis skapar vi på Poweroptic en inställning hos vår personal som gör att alla känner ett större ansvar för varje arbetsmoment som utförs. Detta i sin tur leder till högre kvalitet på utfört jobb.   

 

Affärsidé:

Poweroptic ska erbjuda ansvarsfulla konsulter som med personligt engagemang och gedigna tekniska kunskaper ska hjälpa våra kunder att nå deras förväntade mål. 

Vår vision:

Vår vision är att, genom hög kvalitet, bli det självklara valet för nätägare och operatörer när de ska bygga, underhålla och dokumentera fibernätverk både i Sverige och internationellt. Med rådgivning och konsultation ska vi hjälpa och stödja våra kunder så att deras förväntade mål i projektet uppnås med den bästa ekonomiska och tekniska lösningen.